هنر مشارکتی و تعامل با مخاطب (Participatory art)

/
«هنر مشارکتی» رویکردی به هنر است که در آن، مخاطبان به طور مستقیم…

هنر در مقابل مخاطب

/
تاثیر آثار هنری برنگرش‌ها و ارزش‌های انسانی اغلب ظریف، غیرمستقیم و از…

گرافيتي به منزله هنر دكوراتيو و والا

/
سرانجام پس از منازعات بسيار بر سر هنر بودن يا نبودن ، گرافيت…

تعریف گرافیتی

/
گرافيتي، كه مفرد آن گرافيتو  است، واژه اي برگرفته از زبان ايت…